Forside

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle vandværker i Frederikssund Kommune, herunde at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Se listen over fælles opgaver i vedtægterne.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som fx. vandanalyser, nødforsyning, sløjfning af brønde samt lækagesporing.

FREDERIKSSUND VANDRÅD


     MENU:

  Kommende møder:

  Se under "REFERATER"

Seneste nyt:

Tidligere formand og sekretær har besluttet at træde ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen har derfor foretaget en omkonstituering på best. mødet 27.6.2018. og indkaldt suppleanten.

Der er således en ledig plads i bestyrelsen, og den skal besættes på kommen-de Gen.fors. 10/4 2019