Forside

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle vandværker i Frederikssund Kommune, herunde at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver.

Se listen over fælles opgaver i vedtægterne.

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk og økonomisk art samt i opgaver af fælles interesse, som fx. vandanalyser, nødforsyning, sløjfning af brønde samt lækagesporing.

FREDERIKSSUND VANDRÅD


     MENU:

  Kommende møder:

  Se under "REFERATER"

Seneste nyt:

Frederikssund Vandråd

indkalder til generalfor-samling, som finder sted hos Novafos, Marbækvej 2, 3600 Frederikssund 

Gen.fors. 10/4 2019 kl. 19

Se Indkaldelsen her på hjemmesiden under:

"REFERATER"